Giải quần vợt Wimbledon có thể nói là giải đấu có lịch sử lâu đời, đề cao văn hóa và tín ngưỡng của chính giải đấu và điều này đã thu hút tôi bắt đầu học chơi quần vơt ;và giờ tôi vừa chơi quần vợt vừa lập trang web này để viết những bài viết giới thiệu vẻ đẹp của Wimbledon!